ภาษาและวรรณกรรมของไทย
วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้
วรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ แบ่งได้เป็น ๓ รูปแบบ คือ วรรณกรรมที...(อ่านต่อ)
วรรณกรรมอีสาน
รมอีสาน วรรณกรรมพื้นบ้าน หมายถึง เอกสารลายมือที่ชาวไทยใน...
ภาษาไทยถิ่นอีสาน
ยถิ่นอีสาน ภาษาไทยถิ่นอีสานเป็นภาษาท้องถิ่นที่ใช้พูดในภา...
ระบบเสียงพยัญชนะ
ระบบเสียง ·ระบบเสียงพยัญชนะ ...
 วัตถุและศิลปกรรม
ฟ้อนประดิษฐ์ในพระราชสำนัก
การฟ้อนแบบนี้หมายถึงการฟ้อนที่พระราชชายาเจ้าดารารั...(อ่านต่อ)
ภาพสลักผาหิน ถ้ำผาลาย ภูผายนต์
ฟ้อนบ่าเก่า (ฟ้อนโบราณ)
ถ้ำฝ่ามือแดง
 สมุนไพรและแพทย์แผนไทย
ตะขบ
   ราก ใช้เป็นยาขับเหงื่อ ยาขับเสมหะ&nbs...(อ่านต่อ)
รางจืดเถา
ยาสมุนไพรซาไก
แคหางค่าง (Fernandoa adenophylla Steeins)
 เครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องจักสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ิศาสตร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ทำให้ประชากรส่วน...(อ่านต่อ)
เครื่องจักสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เครื่องมือเครื่องใช้ประจำภาคตะวันออก
บุง หรือ เปี้ยด
 ประเพณี
ประเพณีก่อพระเจดีย์ทรายข้าวเปลือก
จังหวัด    ฉะเชิงเทรา    ...(อ่านต่อ)
เครื่องนุ่งห่มชาย
เครื่องนุ่งห่มชาย
กลุ่มอีสานใต้
 อาหาร
อาหารอีสาน
nbsp;   หากจะกล่าวถึงอาหารการกินของคนอีสาน  ห...(อ่านต่อ)
อาหารเมืองเหนือ
อาหารภาคเหนือ
อาหารประจำภาคตะวันออก
 การแต่งกาย
เครื่องนุ่งห่มหญิง
nbsp;         &...(อ่านต่อ)
การแข่งเรือ
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
บุญบั้งไฟ
หมวดหมู่ข้อมูล
ภาษาและวรรณกรรม อาหาร
วัตถุและศิลปกรรม เครื่องมือเครื่องใช้
สมุนไพรแพทย์แผนไทย ประเพณี
การแต่งกาย  
ผู้สนับสนุน...Copyright © 2011 www.thaiculture.in.th All rights reserved. Hosting By HostCz.com